MISSING_TRANSLATION (TOPBAR.IMPERSONATE_ACT_AS)

Information - plantenæring

09. september 2021

Information vedrørende plantenæring og gødning fra Nelson Garden

Vores højeste prioritet er, at vores produkter skal være sikre, så du kan føle dig tryg ved at bruge dem i din dyrkning. I løbet af det seneste år har vi modtaget mange spørgsmål efter mistanke om, at forskellige typer plantenæring og gødning indeholder bekæmpelsesmidler, der kan skade planter. Vi har valgt at analysere vores organiske gødning og plantenæringsprodukter med hensyn til bekæmpelsesmidlerne clopyralid og aminopyralid.

De skader, der er blevet rapporteret, er hovedsageligt krøllede blade og hæmmet vækst. Dette er karakteristiske symptomer på clopyralid og aminopyralid, som er to aktive stoffer i plantebeskyttelsesmidler. Det er hovedsageligt tomatplanter, der rammes. Vinasse er blevet udpeget som en risikoråvare, men er sandsynligvis ikke den eneste.

Der er foretaget analyser på vegne af svenske KRAV, Fritidsodlarnas Riksorganisation (FOR) og Haveselskabet, og der er fundet spor af bekæmpelsesmidlet clopyralid i flydende, organisk plantenæring. Alle værdier ligger under grænseværdierne for fødevarer, og alle produkter på markedet overholder KRAVs regler. KRAV har imidlertid indledt en gennemgang af sine regler og har indsamlet oplysninger på sit websted. 

Mineralsk plantenæring er ikke baseret på restprodukter fra fødevare- og foderfremstilling/landbrugsprodukter og risikerer ikke at indeholde rester af bekæmpelsesmidler.

 

Hvad er grænseværdierne?

Der er ingen grænseværdier for rester af bekæmpelsesmidler i netop plantenæring, uanset om de er godkendt til økologisk dyrkning eller ej. I midten af februar sendte Mattilsynet et brev til alle gødningsproducenter i Norge med en anbefalet maksimumsværdi for følsomme afgrøder på 1 μg/kg clopyralid og aminopyralid i jord-vækstmedium eller i den tilsatte mængde organisk gødning.

Desværre er der ingen standardiserede metoder til at teste, hvordan planter reagerer på lave niveauer af bekæmpelsesmidler. Undersøgelser viser, at urteagtige planter som tomater, bønner og chili kan være særligt følsomme.

Det er yderst bekymrende, at der er rester af bekæmpelsesmidler i organisk plantenæring. Meget tyder på, at rester af clopyralid ikke er et nyt problem, men med nye analysemetoder, der kan detektere lavere niveauer, er det nu muligt at finde selv små spor. 

 

Hvilke foranstaltninger er der truffet?

Tilbagekaldelse af Biobact

Som en sikkerhedsforanstaltning har vi tilbagekaldt alle partier af flydende Biobact, der endnu findes i handlen. Vi har ikke set i vores egne dyrkningstest, at produktet ville forvolde skade, men Fritidsodlarnas Riksförbund (FOR) har i deres testanlæg set, at de behandlede testplanter har vist skader. Biobact består af rester fra papirproduktion (skovbrug), vinasse og kalk.

Læs mere om tilbagekaldelsen af Biobact her. 

 

Risikoanalyse

Vi udfører risikoanalyser af de råvarer og produkter, der indgår i vores sortiment. For stoffer, hvor der er regulerede grænseværdier (hovedsagelig tungmetaller), udføres standardanalyser af os eller af vores leverandører. Test for clopyralid og aminopyralid er ikke inkluderet i standardanalyserne.

Kemiske analyser af produkter

Baseret på en risikovurdering har vi valgt at analysere vores organiske gødning og plantenæringsprodukter med hensyn til bekæmpelsesmidlerne clopyralid og aminopyralid.

Vi har analyseret følgende produkter:

6774 Næringspinde af organisk oprindelse 20 stk.
6980 Havegødning
6951 Løggødning
6986 Grønsagsgødning

Bekæmpelsesmidlerne clopyralid og aminopyralid er ikke blevet påvist i nogen af prøverne.

Vi har analyseret prøverne hos NIBIO (Norges Bioøkonomiinstitut)

og udvalgte prøver hos Groen Agro Control i Holland. NIBIO anfører, at de har en påvisningsgrænse på ca. 10 μg/kg for gødning og 3 μg/kg i jord. Groen Agro Control har en detektionsgrænse på 100 μg/kg.

Udvikling af nye produkter

Vores vigtigste mål er, at man trygt, og med glæde, skal kunne bruge vores produkter, uanset om de er KRAV-mærket eller ej. Vi ønsker også at bidrage til et cirkulært samfund og udnytte restprodukter, der ellers risikerer at gå til spilde, men samtidig ønsker vi naturligvis ikke at risikere at skade nogen planter. Så længe bekæmpelsesmidler med clopyralid anvendes i landbruget, er det meget vanskeligt at garantere, at et organisk produkt er helt fri for spor af dem.

Det er et problem, at viden om, hvordan rester af bekæmpelsesmidler fra konventionel dyrkning påvirker andre planter, er så lav. Vi ønsker at samarbejde med avlere, forskere, myndigheder og resten af branchen for at ændre dette.