MISSING_TRANSLATION (TOPBAR.IMPERSONATE_ACT_AS)

Privatlivspolitik

09. september 2021

Nelson Garden AB, reg.nr. 556127-6071 (i det svenske Bolagsverket) ("Nelson Garden A/S", ”Nelson Garden”, "vi", "os", "vores"), respekterer dit privatliv. Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi behandler dine persondata (som defineret i persondataforordningen (EU) 2016/679, "GDPR") i forbindelse med, at du besøger vores hjemmeside www.nelsongarden.dk/ ("Hjemmesiden") og din afgivelse af ordrer på vores Hjemmeside. Denne privatlivspolitik beskriver også dine rettigheder, og hvordan du håndhæver dem. Vi overholder gældende privatlivslovgivning, herunder GDPR og lovgivning knyttet dertil. Begreber, som ikke på anden måde er defineret i denne privatlivspolitik, skal tillægges samme betydning som beskrevet i vores Almindelige Betingelser, som kan findes her.

Vi er ansvarlige for behandlingen af dine persondata som beskrevet heri som dataansvarlig (som defineret i GDPR). Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende din databeskyttelse og vores behandling af dine personlige data. Vi værdsætter din mening. Du kan altid kontakte os ved at sende en email til kundeservice@nelsongarden.dk eller kontakte os her:

Nelson Garden A/S
Valdemarshaab 20
4600 Køge
Danmark
+45 20 48 98 00

 

1. Persondata formål og retligt grundlagen

Persondata er information, der relaterer sig til en identificerbar, fysisk person. Det kan være information, som direkte identificerer en person, f.eks. ved navn, cpr.nr., tlf.nr., emailadresse eller foto, eller indirekte, som f.eks. information, der sammen med anden information gør det muligt at identificere en person.

De persondata, vi behandler, kan være navn, kontaktoplysninger (adresse, leveringsadresse, emailadresse og tlf.nr.), kundenr., ordreinformation og ordrehistorik, betalingsoplysninger og betalingshistorik, information indeholdt i og om vores kommunikation, IP-adresse og anden information indsamlet ved hjælp af cookies og lignende teknologier. Hovedparten af persondata indsamles direkte fra dig, når du bestiller produkter fra vores Hjemmeside eller i forbindelse med vores kommunikation, f.eks. via email, eller hvis du kontakter os via en formular på Hjemmesiden, pr. telefon eller sender en email til os. En anden informationskilde er den enhed, som du anvender, når du besøger vores Hjemmeside.

Formålene med vores behandling af persondata er forskellige afhængig af, om du er kunde eller besøgende på vores Hjemmeside.

1.1 Kunde

Dine persondata behandles af os for at gøre det muligt for os at:

 • levere de(t) produkt(er), som vi har forpligtet os til, og opkræve betaling fra dig for produkterne samt håndtere returneringer og klager i overensstemmelse med vores aftale. Persondatabehandlingen er nødvendig for vores opfyldelse af vores kontraktlige forpligtelser.
 • give dig kundesupport. Vi vil kontakte og kommunikere med dig på forskellige måder, f.eks. når vi giver dig support. Behandlingen af persondata er nødvendig for vores legitime interesse i at yde dig service som vores kunde.
 • forbedre vores nuværende produkter og udvikle nye produkter og ydelser. Persondatabehandlingen er nødvendig med henblik på vores legitime interesse i produktudvikling.
 • markedsføre Nelson Garden og vores produkter og ydelser. Vi anvender direkte markedsføring via email (naturligvis altid med muligheden for at framelde sig), hvor vi giver dig relevante produktanbefalinger og tilbud. Persondatabehandlingen er nødvendig for at opfylde vores legitime interesse i at markedsføre Nelson Garden eller baseret på dit samtykke afhængig af omstændighederne.
 • opfyldelse af vores juridiske forpligtelser. Dine persondata behandles, herunder overføres og gemmes, i det omfang det er nødvendigt for os at opfylde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning eller iagttagelse af andre juridiske forpligtelser, herunder i forhold til produktansvar, produktsikkerhed, bogføring og indberetning til myndighederne.
 • beskytte vores retmæssige, forretningsmæssige interesser og forsvare os mod eller håndhæve juridiske krav. Dine persondata vil blive anvendt, hvor vi anser det for nødvendigt for at beskytte vores, dine eller andres retsstilling eller andre legitime interesser. Behandling med disse formål for øje kan være nødvendig for at forsvare os mod eller håndhæve juridiske krav. Det retlige grundlag for at behandle persondata er vores legitime interesse i at beskytte os, dig eller andre og for at kunne forsvare os mod eller håndhæve juridiske krav.

 

1.2 Besøgende på Hjemmesiden

Når du besøger Hjemmesiden, vil vi indsamle information ved at anvende cookies og tilsvarende teknologier. Mere information om vores cookies, og hvordan vi anvender dem, kan findes i vores cookiepolitik her. Hvis den information, som vi indsamler, indeholder persondata, vil vi behandle sådan persondata med henblik på at kunne:

 • levere en hjemmeside med grundlæggende funktionaliteter. Håndteringen er nødvendig for at opfylde vores legitime interesse i at have en hjemmeside og levere ydelser, som fungerer optimalt.
 • indsamle statistik, herunder information om, hvor længe et besøg varer, hvilke dele af Hjemmesiden du har læst, og anden information om adfærd på vores Hjemmeside. Behandlingen af disse data baserer sig på dit samtykke.
 • markedsføre Nelson Garden og vores produkter samt ydelser ved at vise dig relevante produktanbefalinger og tilbud. Behandlingen af data er baseret på dit samtykke.

Du kan på Hjemmesiden downloade materiale og information, abonnere på vores nyhedsbrev via email og kontakte os ved at udfylde en formular. Vi vil behandle din emailadresse med henblik på at give os mulighed for at sende det efterspurgte materiale/nyhedsbreve. Behandlingen er baseret på dit samtykke. Emailadresse og andre data, som du giver os, kan gemmes og anvendes af os til markedsføringsformål, se pkt. 1.1.

 

2. Deling af dine persondataloven

Dine persondata vil blive delt med udvalgte selskaber, som hjælper os med at levere vores produkter. F.eks. anvender vi leverandører inden for forsendelse, lagring af data i cloud løsninger, CRM-værktøjer, email, regnskab og analytiske værktøjer. Leverandører, som behandler persondata på vores vegne, har underskrevet en databehandleraftale i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Vi kan være nødsaget til at dele dine persondata med myndighederne, domstolene eller andre relevante parter, hvis vi er lovgivningsmæssigt forpligtet dertil i forbindelse med en domstols- eller myndighedsproces eller for at besvare en henvendelse fra lovgivere eller andre myndigheder.

Hvis vi i fremtiden træffer beslutning om at sælge eller overdrage Nelson Garden eller dele af Nelson Garden, kan dine persondata blive delt med eller overført til tredjemand involveret i en sådan proces.

Nelson Garden deler ikke dine persondata med nogen tredjemand, der har til hensigt at anvende disse data til markedsføringsformål, medmindre du har givet dit samtykke dertil.

 

3. Hvor længe vi opbevarer dine persondata

Vi opbevarer dine persondata, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålene, for hvilke de er indsamlet, og med henblik på at opfylde kravene i lovgivning og andre forskrifter. Når formålene er opfyldt, vil dine persondata blive slettet eller anonymiseret.

Hvor længe vi gemmer dine persondata, afhænger af typen af information, og hvorfor vi behandler den. De enkelte persondata kan gemmes med henblik på at opfylde forskellige formål. F.eks. kan information gemmes på grundlag af regulatoriske forhold, selv om den pågældende information er blevet slettet eller anonymiseret i forbindelse med opfyldelsen af andre formål. Vi gemmer persondata, som vi behandler baseret på dit samtykke, indtil du tilbagekalder dit samtykke, eller dit samtykke ikke længere er gældende i forhold til det, som du gav samtykke til.

Vi gennemgår løbende vores behov for at gemme persondata og tager i den forbindelse hensyn til gældende lovgivning.

 

4. Overdragelse til tredje land

Som hovedregel overfører vi ikke persondata til lande udenfor EU/EEA. I tilfælde af overdragelse, f.eks. til en leverandør i et tredje land, sker overdragelsen i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi vil kun overføre dine persondata til en destination udenfor EU/EEA, hvis nødvendige sikkerhedsmæssige forholdsregler er iagttaget  i forhold til GDPR.

 

5. Dine rettigheder som datasubjekt

 • Retten til oplysning og adgang til dine data. Du har ret til at anmode om oplysninger om, hvordan vi behandler dine data og få en udskrift af de persondata, som vi behandler vedrørende dig. Den første udskrift leveres uden beregning, men hvis du fremsætter gentagne eller urimelige anmodninger om udskrifter, kan vi være nødsaget til at opkræve dig et administrationsgebyr i forbindelse hermed.
 • Krav på rettelse. Du har ret til at få korrigeret fejlagtige eller utilstrækkelige informationer om dig.
 • Sletteretten ("retten til at blive glemt"). Du har ret til at anmode om, at vi sletter alle persondata om dig, f.eks. hvis de pågældende data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, til hvilket de er indsamlet eller på anden måde behandlet, eller hvis der ikke er noget retligt grundlag for at behandle de pågældende data.
 • Retten til begrænsning. Du har krav på at anmode om, at behandlingen af dine persondata begrænses, indtil fejlagtige eller utilstrækkelige informationer om dig er rettet, eller indtil en indsigelse fra din side er blevet behandlet.
 • Retten til at gøre indsigelse. Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af data baseret på legitime interesser. Dette betyder, at vi ikke længere må behandle persondata, medmindre vi kan dokumentere tvingende retmæssige grunde, som er mere tungtvejende end dine interesser, til at behandle sådanne data.
 • Retten til at tilbagekalde dit samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke, som du har givet os. Vær dog opmærksom på, at en sådan tilbagekaldelse ikke vil påvirke den behandling, som allerede er sket.
 • Retten til at klage. Du har ret til at indsende en klage til tilsynsmyndighederne i det land, hvori du bor eller arbejder, hvis du mener, at vi ikke har iagttaget vores forpligtelser vedrørende dine persondata. I Danmark er tilsynsmyndigheden Datatilsynet, datatilsynet.dk.

Anvend venligst kontaktoplysningerne ovenfor for at udøve dine rettigheder.

 

6. Ændringer til denne privatlivspolitik

Nelson Garden kan ændre og opdatere denne privatlivspolitik. Den senest opdaterede version kan altid findes på vores Hjemmeside. Vi opfordrer dig til jævnligt at besøge Hjemmesiden for at holde dig opdateret om vores behandling af persondata.

 

Denne privatlivspolitik er senest opdateret den 6.10.2021.