MISSING_TRANSLATION (TOPBAR.IMPERSONATE_ACT_AS)

Sådan skaber du en blomstereng

09. marts 2024

En blomstereng med valmuer og kornblomster.

Giv et bidrag til biodiversiteten i din have ved at så et stykke jord til med vilde blomsterfrø. Så får du en blomstrende oplevelse fyldt med summende insekter, der tilmed ser fantastisk ud.

En håndfuld blomsterfrø strøs ud på den bare jord i en glidende bevægelse. Dermed er drømmen om en blomstereng ved at blive skabt. At betragte dyrelivet, dufte blomsterne og nyde synet af en eng i fuldt flor. Jo, det kan skam lade sig gøre, men kræver både overvejelser og forberedelse, hvis resultatet skal sprudle af skønhed og dyreliv.

Frø til engblandinger sås ud i foråret eller sensommeren, og er med til at skabe en frodig og mangfoldig have. De er ikke kun en fryd for øjet, men er også med til at bevare og beskytte vores naturlige økosystemer og ydermere tilføre en større artsrigdom i vores haver. Blomsterblandinger med hjemmehørende plantearter er flotte, alsidige og bi-venlige. Blomsterne har et højt indhold af pollen og nektar, hvilket tilgodeser sommerfugle, bier svirrefluer – og nogle af blomsterne sætter desuden frø, som bestemte fuglearter sætter pris på – og dermed fremmer du biodiversiteten i din have.

Med i de vilde blomsterfrø får du både enårige, toårige og flerårige planter. Nogle af dem blomstrer derfor allerede første år, mens andre vil sætte grønne blade i deres første leveår, for så at blomstre det næste og derefter dø. De når som deres enårige venner at sætte frø, der spredes naturligt på engen. De flerårige arter er også nogle år undervejs, og vil blomstre efter nogle år og herefter komme igen og igen.

Det giver en god blanding af forskellige arter, så du hurtigt får et blomstrende flor, og som samtidig sikrer, at der også kommer noget året efter og så fremdeles. Smukt bliver det.

Overvejelser med blomstrende frøblandinger

Når du drømmer om at skabe en vild, blomstrende eng, er det typisk græsplænen, de fleste tænker på. Men det behøver slet ikke være en så stor omstændelig proces, for mindre kan også gøre det.

Du kan sagtens nøjes med at omlægge et lille stykke af haven. Det kan fx være et bed rundt om terrassen, et bed langs en sti eller ved at så et højbed til med frø med en vild engblanding. Jorden bør være ny, så der ikke er ukrudtsfrø i den. Tilfør også gerne vasket grus, så der kommer ilt til rødderne og som samtidig vil dræne jorden. Herefter vil der på kort tid dukke det smukkeste blomsterhav op og berige livet i din have selv de mindste steder.

Tænker du i større baner, fx ved at omlægge en stor del af græsplænen, må du tænke lidt anderledes. Her er du nødt til at sætte dig mere ind i de steder de vilde planter typisk vokser. Deres voksesteder skal efterlignes, så de får de bedste vilkår på det nye areal.

Sådan etablerer du din blomstereng

Du kan bruge samme engblanding til lerjord som til sandjord, men jorden skal forberedes grundigt, før du drysser dine blomsterfrø ud:

 • I lerjord blander du en god omgang vasket grus i, som du fræser ned i lerjorden. Det skal blandes godt og grundigt, så der kommer luft i jorden.
 • I sandjord gør du i princippet det samme, men kan faktisk nøjes med at lægge et lag vasket grus direkte ud på sandjorden.
 • I en normal havejord kan du begynde med at løsne jorden, og rive den godt igennem, så den bliver ensartet og jævn. Herpå lægger du også et lag af vasket grus.

Vær opmærksom på, at når/hvis du fræser, kommer du til at vende jorden, så potentielle ukrudtsfrø kan dukke op til overfladen og efterfølgende begynde at spire. De skal naturligvis luges væk efterfølgende.

Du må aldrig blande kompost eller andet næringsrigt substrat i din kommende blomstereng. Her vil græs og andet ukrudt hurtigt tage over, og det er præcis det vi vil undgå. Så ingen gødning på det nye areal!

I den løse jord/grus kan du nu strø blomsterfrøene ud. Riv jorden nogle gange, så frøene lige dækkes af lidt jord. Vand godt igennem med en blød spreder, så det øverste jordlag er vådt. Kommer der en tør periode lige efter etablering, bør du vande.

Når planterne er spiret og begyndt at vokse, kan de fleste vilde blomster klare sig selv med minimal indsats fra din side. Du skal fjerne evt. uønskede planter, der pludselig kan dukke op som tidsler, kvikgræs og skvalderkål.

Forberedelse ved større arealer

Skal du i gang med at omlægge en større del af haven, skal der en del forberedelse til. Du er nødt til at fjerne græstørven og i princippet også det jordlag, der er næringsholdigt. Det vil sige, at du typisk skræller det øverste jordlag af. Det kan du fx bruge til højbede i køkkenhaven eller lignende, eller simpelthen smide den på komposten.

Det kan være en god idé at hyre en professionel anlægsgartner til denne del, men er du ferm på hænderne, kan du måske også leje en minigraver og gøre arbejdet selv.

Når græstørven er borte, skal du enten køre en grusblanding på det afskrællede område, eller lave et miks af ny, frisk muld tilsat vasket grus. Det handler om at gøre jorden ‘steril’ (bar og fri for ukrudtsfrø) og så næringsfattig som muligt. Heri trives de vilde blomsterblandinger bedst.

Sådan plejer du din blomstereng

Din nye blomstereng kan ikke passe sig selv. Lader du den stå uden indgriben, vil den blive overtaget af mere aggressive arter. Så lidt pleje må der til. Her er et par tips til pleje af din blomstereng:

 • Du må aldrig gøde din blomstereng. Selvom du måske synes, at den skal have det godt, er det en bjørnetjeneste. De vilde blomsterarter trives ikke i en næringsrig jord.
 • Du skal klippe din blomstereng i ca. 10 cm højde én gang årligt efter afblomstring. Lad afklippet ligge og tørre nogle dage på stedet. Du kan evt. vente til den sene vinter, for så kan fuglene få glæde af de frø, som er tilbage i frøstandene på de tørre planter.
 • Ryst gerne frøstande og drys frø ud på stedet. Dette gælder især de en- og toårige engplanter, så du har en kontinuerlig produktion af planter.
 • Herefter skal al afklippet fjernes. Der må ikke ligge noget tilbage, der kan virke som næring i form af komposteret plantemateriale. Smid det evt. på komposten, som kan bruges andre steder i haven, hvor de gør gavn som eksempelvis i køkkenhave og prydbede.

Det kan i øvrigt være en fordel, hvis du har træer i området. Så vil træernes rødder suge evt. restnæring til sig.

6 tips med den rette engblanding

Med den rette blanding af blomsterfrø opnår du flere fordele:

 1. Du får øget biodiversitet, idet de vilde frøblandinger bidrager til at øge biodiversiteten i din have. Ved at så forskellige typer af blomster, skaber du et levested for forskellige insekter, der hjælper med bestøvning og på naturlig måde kan bekæmpe eventuelle skadedyr. Dette skaber en mere harmonisk og afbalanceret have, hvor planter og dyr kan trives sammen.
 2. Du opnår lav vedligeholdelse, idet udsåede frøblandinger kræver minimal vedligeholdelse. Du skal i princippet kun slå engen én gang årligt og så rydde afklippet af vejen. Planter, der er tilpasset lokale forhold, kræver hverken vanding eller gødning.
 3. Du får en farverig og naturlig skønhed med de vilde frøblandinger. De tilføjer en utrolig farverig og naturlig skønhed til din have, der er behagelig for både øjet og sjælen.
 4. Du fremmer bestøverne i haven som insekter, bier og sommerfugle. De spiller en afgørende rolle i bestøvningen af planter, og er afgørende for at bevare og opretholde vores fødevareforsyning. I haven er det bl.a. dine frugttræer og -buske som får en hjælpende hånd, og på marken gælder det afgrøderne. Havens bestøvere får desuden en vigtig kilde til føde og levesteder, og du vil opleve et mylder af summende aktiviteter, når bier og sommerfugle besøger din have for at indsamle nektar og pollen.
 5. Du hjælper med at bevare hjemmehørende arter – både af planter og dyr. Vilde frøblandinger består af hjemmehørende blomster, der er tilpasset det lokale økosystem. Dermed hjælper du også det lokale dyreliv, som bruger din eng som habitat. Du bidrager dermed til at bevare den biologiske mangfoldighed og opretholde et sundt økosystem i dit nærområde.
 6. Du kan give stafetten videre til børn og voksne. At så vilde frøblandinger i din have er en spændende proces at følge, og kan være en fantastisk læringsmulighed. Du kan observere og lære om forskellige plantearter, insekter og det dyreliv, der besøger din have. Det kan også være en god anledning til at lære om betydningen af ​​bevarelse af naturlige levesteder og en bæredygtig tilgang til havelivet dine børn og gæster i haven.

Spørgsmål og svar

Hvornår skal man så vilde blomsterfrø til en eng?

Du kan så dine vilde blomster på to tidspunkter på året. Gør det enten i foråret, omkring april eller maj. Det vigtigste er, at jorden ikke længere er kold. Du kan også gøre det i sensommeren fra september og til frosten kommer.

Hvor kan man så en vild blomsterblanding?

Det afhænger af, hvilken type blomsterblanding du har og hvilke frø der følger med. Nogle blomsterblandinger er gode til tør jord – også kaldt overdrev. Andre er bedst til mere fugtige voksesteder – også kaldt eng. Og herimellem findes der blandinger af blomsterfrø, som kan tåle at stå i fuld sol, delvis skygge eller i hel skygge. Læs på frøposen, hvilke vækstbetingelser der gælder.

Er vilde blomster flerårige?

Nogle af de vilde blomster er flerårige, men du finder også både enårige og toårige i forskellige blandinger. På den måde får du hurtigt etableret et blomstrende sted i haven.

Hvad er fordelen ved en blomstereng?

Den største fordel med vilde blomster i haven, er, at de tiltrækker bier, sommerfugle og andre insekter. Med den rette blanding af blomsterfrø kan du desuden tiltrække forskellige fuglearter. Dermed får du en større diversitet i din have og bidrager samtidig med at bevare og styrke økosystemet i dit nærområde.

Kan man bruge højbede eller pallerammer til vilde blomsterfrø?

Ja, du kan sagtens bruge højbedet eller pallerammen til at så dine frø fra forskellige blomsterblandinger. Sørg for at have en næringsfattig jord i dine bede og suppler evt. med vasket grus for optimal dræning. Nu kan du snart nyde de smukke, vilde blomster på tæt hold.

Hvad gør blomster for naturen?

Vilde blomster giver føde og gemmesteder til mange forskellige insekter, og sikrer desuden, at din have tiltrækker endnu flere bestøvere som fx kan hjælpe med at bestøve dine æbletræer. De insekter, som lokkes til af de vilde blomster, bliver desuden fødekilde for smådyr som fugle, pindsvin, firben, snoge med mere.