MISSING_TRANSLATION (TOPBAR.IMPERSONATE_ACT_AS)

Kompostering i lejligheden

24. april 2023

Selvfølgelig kan du dyrke i din egen jord, selv om du bor i en lejlighed. Lad tomatskud, pelargonieblomster, der er afblomstrede, og kaffegrums blive en del af dit eget kredsløb inden for hjemmets fire vægge. Her anbefaler vi to mulige metoder. 

En afbrudt kvist fra tomatplanten, en agurkeplante, der ikke ville vokse, som den skulle, og måske et æbleskrog en gang imellem. Selv om du dyrker på et lille område, vil du få døde plantedele, der skal håndteres. Der vil sandsynligvis også være nogle grøntsagsrester fra køkkenet, selv om du udnytter det meste.

Dekorativ krydderikasse i stuen. Lad din urtehave få fart ved hjælp af næringsrig kompost, som du selv har lavet. Foto: Lovisa Back

Mange mennesker har nu mulighed for at bortskaffe deres grønne affald i en lige så grøn (eller brun) pose, der kan afhentes af skraldebilen. Det er selvfølgelig bedre, end at dit organiske affald bliver brændt på lossepladsen, men det gør da ondt at kassere ting, der kunne give en god næring til dine planter.

En kompost er simpelthen et sted for nedbrydning af dødt materiale fra plante- eller dyreriget. For dig, der har lyst til det, er det muligt at kompostere og derved dyrke din egen jord, selv om du bor fem etager op.

Bokashi-kompost

Bokashi-metoden betyder, at dit organiske materiale (madrester og døde plantedele) bearbejdes af mikroorganismer i et iltfrit miljø. Enkelt forklaret gærer du dit affald i en lufttæt beholder, før du graver det ned i jorden som jordforbedringsmiddel. Trin et, gæringen, kan med fordel foregå under vasken. Trin to, jordfabrikken, kan også gennemføres indendørs, men kræver en lidt større kasse.

Fra det tidspunkt, du har fyldt din beholder, indtil du er klar med jorden, tager det en til to måneder. Det afhænger frem for alt af, hvor varmt du har det indendørs. Varmen fremskynder nemlig trin to.

Visne tulipaner nedbrydes i komposten. en bokashi-kompost fremskynder du nedbrydningsprocessen ved at bruge en speciel strøelse. Foto: Lovisa Back

Ormekompost

I en ormekompost er det ormene, der gør arbejdet med at omdanne dine madrester til jord. Hvis du er praktisk, er der masser af beskrivelser af, hvordan du bygger din egen ormekompost. Der er også færdige ormekompostløsninger til city-dyrkeren.

En ormekompost kan man have både indendørs og udendørs (f.eks. på en altan). En velplejet kompost hverken lugter eller tiltrækker myrer eller fluer. Indendørs skal man muligvis være særligt forsigtig med plejen for at undgå sådanne problemer. Udendørs skal beholderen være godt isoleret, for at ormene kan overleve.

En ormekompost, der er startet, kan gøre dine madrester til dyrkningsklar jord inden for en måneds tid. I starten skal du dog regne med et par måneder, før din lille jordfabrik kommer i gang.

Dyrkningskasse i taghaven, der er fyldt med grønne blade. Med din egen kompost kan du praktisere et kredsløb i din tagdyrkning. Foto: Lovisa Back

Andre komposteringsmetoder

I en varm kompost nedbrydes madaffald og døde planter af bakterier og svampe under høj varme. Det er vigtigt, at beholderen er isoleret og uden store huller. I en havekompost vil temperaturen ikke blive lige så høj, og her er orme også med til at nedbryde plantedele og haveaffald. En havekompost behøver ikke at være meget tæt og kan i praksis være en bunke på græsplænen. Disse to typer af komposteringer er mest velegnede udendørs.

Tilladelse fra kommunen

I nogle kommuner skal du indberette, at du starter en kompost til husholdningsaffald. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at søge tilladelse. Tjek med kommunen, før du går i gang.