MISSING_TRANSLATION (TOPBAR.IMPERSONATE_ACT_AS)

Direkte såning på friland

09. september 2021

Jorden smuldrer mellem fingrene, og fuglene kvidrer som gale i syrenhækken ved siden af køkkenhaven. Selv går jeg i dybe tanker: Er det virkelig den rette tid nu? Skal jeg turde stole på, at foråret er her for at blive, eller kommer der et bagslag i form af snestorme og haglbyger, så snart de første små spæde blade kigger op af jorden? Hvert år har jeg det samme problem. Hvordan ved jeg egentlig, at tiden er inde til at så? 

Det er ikke nemt at svare på. Foråret giver os ingen garantier, og man må prøve sig frem og være klar med fiberdugen, hvis det skulle vise sig, at optimismen (endnu en gang) har sejret over fornuften. Hvis det ender med, at planterne dør, er det bare om at starte forfra igen. På visse frøposer kan der stå, at du kan så frøene, når "jorden er tjenlig". Det er den, når frosten er forsvundet ud af jorden, og jorden er blevet lidt mere tør. Det skal helt enkelt være muligt at grave i jorden, uden at den klistrer sig ved spaden.

Sådan gør man: Direkte såning på friland

image2kcp.png

1. Begynd med at forberede jorden. I mine artikler Forbered køkkenhaven til såning og Gødskning kan du læse mere om, hvordan du renser sten, affald og ukrudt væk, og om hvordan du gøder jorden på den bedste måde. Ja, det handler helt enkelt om, hvordan du giver frøene de allerbedste forudsætninger for at kigge op af jorden og vokse sig stærke.

imagetfpm9.png

2. Afmærk sårækkerne ved hjælp af snore, og lav derefter riller, som er tilpassede efter de frø, der skal sås. Hvor dybe rillerne skal være, og hvor lang afstand der skal være mellem dem, kan du læse på frøposen.

Nelson_Garden_Direkte_såning_på friland_image_5.jpg.jpg

3. Så frøene, og vær omhyggelig med at de ikke havner for tæt ved siden af hinanden, eftersom det så bliver svært at tynde ud.

imagezp89g.png

4. Dæk frøene med jord, og vand forsigtigt med vandkandens spreder.

imagetivyl.png

5. Nu skal du bare vente på, at planterne skal kigge op af jorden! Vær klar med vand, hvis det bliver tørt, og foretag en første udtynding, når det første rigtige bladpar kigger frem. De første ”rigtige” blade er det bladpar, der kommer efter plantens første bladpar, kimbladene.