MISSING_TRANSLATION (TOPBAR.IMPERSONATE_ACT_AS)

Vores ansvar

03. august 2021

Kontakt til naturen

Vi arbejder mere og mere digitalt, samtidig med at vi føler os stadig mere frakoblet naturen. Mange af os bruger det meste af vores tid indendørs, og naturen oplever vi gennem skærmen. Når vi mister koblingen til naturen, mister vi også kontakten med os selv.

Ved at skabe os en tilknytning til den naturlige verden kan vi bedre forstå, hvordan alle levende ting på jorden hænger sammen, og hvor afhængige vi er af hinanden. Ligesom blomster, planter og grøntsager vokser, så gør vi det også. Når vi mennesker lever i harmoni med naturen, lever vi normalt også mere bæredygtigt, har en sundere livsstil og bidrager positivt til verden omkring os.

Uanset dit udgangspunkt, hvis det er første gang, du vil dyrke noget, hvis du befinder dig i slutningen af en stressende uge eller synes, at du har for mange skærmtimer, kan Nelson Garden hjælpe dig med at genoprette kontakten med naturen.

Reconnect-To-Nature-11-1920x1280.jpg

Vi tager stilling

Den verden, vi lever i, står over for mange udfordringer såsom ulighed og reduktion af biodiversiteten. Samtidig truer den globale opvarmning muligheden for fortsat menneskeliv på planeten. Hos Nelson Garden er vi fast besluttet på at bidrage til en bedre verden og være en del af løsningen. Vi har derfor defineret fem fokusområder, hvor vi kan gøre mest nytte, og hvor der er muligheder for forbedringer.

Vores fokusområder er:

Reduceret klimabelastning – Vi sigter mod at overholde Carbon Law og vil halvere vores CO2-udledning hvert årti fra 2020 til 2050.

Cirkulære systemer og bæredygtige råvarer – Vi tager ansvar for produktets hele livscyklus og lukker kredsløbene.

Styrket biodiversitet – Vi ønsker at bidrage til en styrket biodiversitet, bl.a. ved at fremme frø, der giver en større mangfoldighed og en bevaret kulturarv.

En bæredygtig værdikæde – Vi vil tilbyde produkter, der er produceret under rimelige arbejdsforhold og anvendes ansvarligt.

Sundt samfund og sund livsstil – Vi vil bidrage til et inkluderende samfund, personlig trivsel og øget livskvalitet ved at tilbyde muligheder for dyrkning.

leafs_double_new.svgMiljøcertificering

Vores miljøledelsessystem er certificeret i henhold til ISO 14001:2015 vedrørende salg og distribution af forbrugerpakkede haveprodukter til butikker på det nordiske marked.

Se certifikatet.

Nelson Gardens bæredygtigheds-, miljø- og kvalitetspolitik

Nelson Garden skal levere produkter og tjenester med den rigtige kvalitet og med så lav miljø- og klimabelastning som muligt for at værne og beskytte miljøet. Nelson Garden skal overholde gældende lovgivning samt interne og eksterne krav til miljø, klima, kvalitet og socialt ansvar.

Reduceret klimabelastning
Vi skal effektivisere vores energiforbrug og bruge vedvarende energikilder.

Cirkulære systemer og bæredygtige råvarer
Vi skal følge det såkaldte affaldshierarki og primært forhindre, at der opstår affald. Vi skal øge andelen af genanvendte materialer, øge genbrug og genanvendelse af vores produkter og stræbe efter at udfase ikke-fornyelige materialer.

Styrkelse af biodiversiteten
Vi skal hjælpe vores forbrugere med at bidrage til bevarelse og styrkelse af biodiversiteten.

Bæredygtig værdikæde (fra leverandør til kunde)
Vores produkter og tjenesteydelser skal produceres under anstændige forhold og anvendes på en ansvarlig måde.

Sunde samfund og livsstile
Vi skal øge viden om, hvordan dyrkning har en positiv indvirkning på vores sundhed, vores samfund og vores planet.

Resumé
Vi skal konstant forbedre vores håndtering af bæredygtigheds-, miljø- og kvalitetsspørgsmål i vores processer, hvilket har positive virkninger både på Nelson Gardens virksomhed og for vores interessenter.

leafs_double_new.svgWhistleblowertjeneste

Whistleblowertjenesten giver mulighed for at kunne indberette om overtrædelser og andre alvorlige situationer, der er opstået i organisationen.

Rapportere mulige uregelmæssigheder