Miljøcertificering

Vores miljøstyringssystem er certificeret ifølge ISO 14001:2015 vedrørende salg og distribution af forbrugeremballerede haveprodukter til butikker på det nordiske marked.

ISO 14001:2015

no ingress style catch