Grøngødning

Alt på samme tid

Grøngødning er måske ikke det første, du tænker på, når du starter med at dyrke dine planter, men det burde være det! For mig begyndte det hele ved en ren tilfældighed. I et tappert forsøg på at skabe en køkkenhave, hvor både blomster og grønsager kunne forliges og danne smukke bede, plantede jeg tagetes ud langs kanten af bedene… og vips havde jeg plantet en grøngødningsafgrøde, startet en begyndende økologisk jordforbedringsproces og taget de første forsigtige skridt til en potager. Alt på samme tid!

Grøngødning er den nemmeste måde at gøde jorden på, reducere næringslækage, få bedre jordstruktur og reducere forekomsten af ukrudt. Samtidig skaber grøngødningen de allerbedste forudsætninger for at bier, sommerfugle og mikrolivet skal elske din have. Der findes ikke mange andre typer af gødning, der kan prale med alt dette.

For den, der er pladsbevidst, dyrkes grøngødningsafgrøden før eller efter de andre afgrøder. Eller hvorfor ikke gøre som jeg? Jeg dyrker grøngødningsafgrøder langs kanten af bedet, eller mellem de andre afgrøder som en form for kompaktdyrkning, hvor grøngødningsafgrøden ikke blot gøder jorden, men tillige forhindrer ukrudtets hærgen.

Grøngødning som hovedafgrøde

I stedet for at lade jorden ligge bar, dyrkes grøngødningsafgrøden som en hovedafgrøde i hele plantesæsonen. De fleste grøngødningsplanter slås før blomstring og muldes derefter ned i jorden (følg instrukserne på frøposen omhyggeligt), hvilket giver et tilskud af muldstoffer og næring. På den måde bliver jorden løs og næringsrig. Visse grøngødningsplanter, f.eks. lupin, har dybe pælerødder, der forbedrer jordstrukturen, samtidig med at de henter næring og mineraler op fra de dybere jordlag. Andre grøngødningsafgrøder, f.eks. blodkløver, har en kvælstoffikserende evne. Disse afgrøder fikserer kvælstoffet i luften, og når de er blevet muldet ned i jorden, frigøres dette.

Grøngødning som fangafgrøde

En fangafgrøde dyrkes ud fra en anden dyrkningskultur. Du kan f.eks. så en fangafgrøde på det sted, hvor du netop har høstet dine løg. Fangafgrøden fungerer således, at den opfanger og binder overskuddet af næring i jorden. Når afgrøden derefter muldes ned, tilbageføres næringen til jorden. På den måde lækker ingen næring ud i jorden, og næring, som ellers ville have bidraget til forsuring, fanges op og udnyttes med tiden af de planter, som plantes senere.

Grøngødning som bundafgrøde

En bundafgrøde dyrkes samtidig med andre afgrøder. Jeg plejer f.eks. at dyrke tagetes ved siden af grønsagerne i mine bede. Når dyrkningssæsonen er slut, mulder jeg tagetesen ned og tilfører på den måde muldstoffer og næring til jorden. Denne måde at dyrke på kan tillige ses som en form for kompaktdyrkning, hvilket forhindrer, at ukrudtet får magten.

Tips

Snegle er helt vilde med tagetes og vælger dem frem for alt andet, du dyrker i køkkenhaven. Derfor plejer jeg at dyrke en barriere af tagetes rundt om mine grønsager. Om aftenen plejer jeg så at gå en tur for at fjerne alle de snegle, som jeg ser i tagetesen. Hvis jeg går glip af nogle, er det i første omgang mine tagetes, de æder op, ikke mine grønsagsplanter.